Pokyny k použití jádrových vrtáků


1., Vystředění jádrových vrtáků. U jádrových vrtáků o průměru 12-15 mm je naprosto nutné najít pevnou středící značku. Když se podíváte na špičku středící jehly, uvidíte, že se nachází přesně uprostřed středící značky. Nicméně, stejný postup důrazně doporučujeme i u ostatních průměrů. Totéž platí i pro korunkové vrtáky Power Max s karbidovou špičku se stejným využitím středící jehly. Jádrové vrtáky o průměru 12-15 mm musí mít správnou vůli v hřídeli.

2., Otáčky pro jádrové / korunkové vrtáky. Při vrtání jádrovými vrtáky o průměru 12-15 mm dodržujte minimální otáčky ve výši 450 ot/min. Při vrtání korunkovými vrtáky jsou optimální otáčky ve výši 600 ot/min. V případě, že to není možné, doporučujeme podívat se do tabulky otáček.

3., Posuv. Pomalu a opatrně vyvrtejte hloubku 1 mm. Poté můžete pokračovat s normální posuvem. Tento postup je naprosto nutný pro vrtáky o průměru 12-15 mm. Stejný postup důrazně doporučujeme i u ostatních průměrů. Berte to prosím na vědomí. Významně se tím prodlouží životnost vrtáku.

4., Vrtání. V závislosti na odvodu třísky možná bude nutné vrták odvětrávat. To platí především pro vrtání do hloubky přibližně 25 mm. Pokud pociťujete vyšší odpor nebo v případě rachocení, postupujte následovně:
a., Zatímco se vrták otáčí, odstraňte odpad z vyvrtané díry.
b., Uvolněte vrták a třísky z vyvrtané díry.
c., Vyvrtanou díru promažte chladící a mazací emulzí.
d., Mezitím co se vrták otáčí, jej opětovně nasuňte do vyvrtané díry. V průběhu celého procesu nehýbejte se strojem ani s opracovanou součástkou. Takže neodpojujte magnetovou základnu vrtačky.
e., Tento postup je třeba opakovat dle odvodu třísky a vrtné hloubky.

5., Chlazení. Používejte pouze vysoce výkonné řezné oleje Karnasch. Během celého procesu doporučujeme neustále chladit. Pro vrtáky o průměru 35 a výše používejte pouze morsekužely s vnitřním chlazením.

 
Obecná doporučení pro práci s jádrovými vrtáky

1., Řiďte se podle tabulky otáček.

2., Vrták musí být nasazen do upínání na hřídeli. Vrták usaďte na plošky a pevně utáhněte šrouby z obou stran hřídele.

3., Plocha k upnutí magnetu stroje musí být čistá.

4., K vrtání použijte vždy středící trn, který zabezpečí vystředění nástroje. Při jeho stlačení proti pružině dochází k přepouštění řezné kapaliny k břitu nástroje, čímž je zaručeno jeho dostatečné mazání. Při dokončení vrtání otvoru odstraňuje trn odvrtaný materiál.

5., Středící trn musí směřovat přesně na střed značky, jinak může dojít k prasknutí vrtáku.

6., Při vrtání dbejte na pravidelný odvod ocelových pilin. V případě, že piliny pravidelně nevycházejí, opakovaným vyzvednutím z otvoru uvolněte vrták.

7., Při vrtání s HSS-XE jádrovými vrtáky je nutné nástroj nejdřív mírně otupit. Proto u prvních pěti děr vyvíjejte pouze minimální tlak na nástroj. Podle zkušeností výrobce dochází k prasknutí nového vrtáku u prvních děr z důvodu značné ostrosti nástroje.

8., Vzpříčené nebo ohnuté středící jehly ihned vyměňte.

9., Občas vyčistěte vnitřek vrtáků od kovových pilin.

10., Používejte pouze vysoce kvalitní chladící kapaliny.

11., Při nedodržení správné řezné rychlosti začnou zuby vrtáků klouzat po povrchu materiálu a odvrtaný materiál se pod nimi hromadí. Vrták se taky rychleji otupí.

12., Při použití jádrového vrtáku ve sloupcové vrtačce dbejte na to, aby styčné plochy