HP-7


HP-7 Na obrábění slitin hliníku a plastů
Na hrubé broušení a vysoký úběr materiálu
Slitiny hliníku
Lehké materiály
Měkká měď a slitiny mědi (neželezné kovy)
Plasty