Obchodní podmínky pro e-shop

Obchodní podmínky pro nákup přes e-shop

Rozdělení zboží v e-shopu dle dostupnosti
Dostupnost zboží
Termín dodání zboží
Doprava, balné a uhrada zboží
Forma poskytování informací
Zasílání informací e - mailem
Vaše ochrana
Reklamační řád


Rozdělení zboží v e-shopu dle dostupnosti.
V našem e-velkoobchodě prezentujeme velké množství zboží, tak abyste se mohli seznámit s celým sortimentem našich dodavatelů a poptat i takové položky, které nejsou běžně používány.
U jednotlivých položek můžete ihned zjistit prodejní cenu a u některých najdete pouze políčko poptat:

 • Obecně položky označené cenou jsou položky skladem nebo položky, o které již zájem byl.
 • Ikonou Poptat jsou pak označeny položky, které naši dodavatelé nabízí a lze je dodat nebo se jedná o velmi speciální zboží, u kterého se cena může lišit vzhledem k aktuálnímu kurzu či cenou za dopravu.

Dostupnost zboží
E-shop nepřináší informace o aktuálním množství na skladě. Tuto službu vzhledem k několika skladům naší firmy a rozsáhlosti nabídky prozatím nenabízíme.
Vaše objednávky budou však ihned zpracovány a budete informování o termínu dodání. Vždy se snažíme o co nejrychlejší dodávky.

Termín dodání zboží

 • Zboží, které je běžně skladem expedujeme nejpozději do 48h. Pokud si přejete obdržet zboží druhý den a volíte pro expedici poštu či přepravní balíkovou službu, je nutné objednat nejpozději do 11,00 h.
 • Pokud se vyskytnou speciální požadavky na rychlost, způsob či místo dodání, doporučujeme kontaktovat zástupce naší firmy telefonicky.
 • Pokud by se jednalo o nákup stroje, u kterého nabízíme zaškolení obsluhy, pak je možné dohodnout závoz naší firmou a to po vzájemné dohodě.

Doprava, balné a úhrada zboží pro zákazníky z ČR

Při objednávkách nad 2.500,- Kč bez DPH vám nebude účtován poplatek za balné!
 1. Obchodní balík - platba předem na účet: poštovné 50 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 157 Kč vč. DPH
 2. Obchodní balík – dobírka: poštovné 60 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 169 Kč vč. DPH
 3. Dopravní služba DPD - platba předem na účet: dopravné 65 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby  = 175 Kč vč. DPH (vhodné pro stroje)
 4. Dopravní služby DPD – dobírka: dopravné 75 + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 187 Kč vč. DPH ( vhodné pro stroje )
 5. Vyzvednutí na pobočce - platba v hotovosti nebo předem na účet: bez ostatních nákladů (Pokud bude nutné zboží dopravit na vybranou pobočku, může být účtována částka za obchodní balík nebo dopravné. Předem budete o nutnosti dopravy informováni )
 6. Doprava vozy Cominvest: pouze u speciálních strojů, kde je nutná instalace nebo zaškolení obsluhy (budete kontaktováni)

Doprava, balné a úhrada zboží pro zákazníky ze SR.

 1. Dopravní služby DPD – dobírka: 300 Kč + DPH dle platné sazby = 363 Kč vč. DPH
Poznámky k typu dopravy a úhrady zboží!
 • Dobírka – cenu zboží a uvedené poplatky uhradíte při dodání zboží
 • Hotově – cena je uhrazena při převzetí zboží při závozu naší firmou nebo při převzetí zboží v provozovně.
 • Bezhotovostní převod na bankovní účet – zboží uhradíte před dodáním zboží. Nejpozději 1 den po objednání vám bude zaslána faktura k možnému provedení bezhotovostní platby.

Forma poskytování informací
Naše firma poskytuje svým zákazníkům informace o nabízeném zboží, novinkách a pravidelně pořádá akce na zboží. Tyto informace jsou poskytovány písemnou formou a zasílány poštou nebo formou e-mailů.

Zasílání informací e - mailem
Pokud jste zaregistrováni v našem e-velkoobchodě nebo v naší účetní databázi, považujeme vás za naše stálé zákazníky. Z tohoto důvodu si dovolíme zasílat vám pravidelné informace o akcích a novém zboží prostřednictvím e-mailu. Pokud byste se zasíláním zpráv nesouhlasili, můžete se odhlásit automatickým prolinkem ve spodní části sdělení, nebo nás o tom informovat a my vás ze seznamu pro rozesílání vyřadíme. Zpravidla se jedná o e-mailové zprávy 1 - 2 x měsíčně.

Vaše ochrana
Při naší spolupráci se snažíme chránit vaše údaje. K naší spolupráci však potřebujeme ty, které jsou nezbytné pro zajištění dodávek zboží, vystavení prodejních dokladů, vyřizování reklamací a podobně. Stejně tak jsou nutné kontaktní údaje pro pravidelný kontakt s vámi. Získaná data jsou shromažďována v bezpečné databázi a nejsou poskytována třetí straně.

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.
 • Zboží u kterého je to nezbytné a je dodáváno konečnému uživateli, vystaví prodávající firma Cominvest CZ, s.r.o. záruční list. V případě dodávek tohoto zboží za účelem dalšího prodeje bude záruční list ke zboží přiložen.
 • Po převzetí je kupující povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu. Převzetím se rozumí předání zboží rozvozem Cominvest CZ, s.r.o. nebo dopravcem (Česká pošta, DPD,TOP TRANS...) kupujícímu.
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
 • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.