Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Cominvest CZ, s.r.o. IČ 26256568 se sídlem Zaoralova 17, 628 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Cominvest CZ, s.r.o., Zaoralova 17, 628 00 Brno
  email:  info@cominvest.cz
  telefon: +420 548 539 902
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Kategorie a zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů,
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva subjektu osobních údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na stránkách www.cominvest.cz (dále také jen „WEBOVÉ STRÁNKY“) používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

1. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek Cominvest CZ těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče. Naše webové stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli, a když stránky navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky. Cominvest CZ tak může Vaše zařízení rozpoznat a díky tomu přizpůsobit webové stránky podle vašich preferencí. V dalších případech může Cominvest CZ používat cookies k přizpůsobení zobrazovaného obsahu webových stránek pro lepší uživatelský zážitek, nebo pro cílení marketingových kampaní.

2. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

Používáním stránek Cominvest CZ souhlasíte s používáním cookies.
Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit změnou v nastavení svého prohlížeče, kde můžete již uložené cookies také vymazat.

3. DRUHY COOKIES

 • Dočasné cookies - jsou ve vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč uzavřete, vymažou se.
 • Cookies první strany - cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány webovými stránkami Cominvest CZ. 
 • Cookies třetích stran - cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro sociální média, reklamy a analýzy.

4. PROČ COOKIES POUŽÍVÁME?

Díky cookies je používání webových stránek Cominvest CZ uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým naše webové stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně, abychom Vám nabídli skutečně to, co Vás samotné zajímá.
Cominvest CZ pro tyto účely používá jak vlastních cookies, tak cookies třetích stran. Prostřednictvím webových stránek Cominvest CZ tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které Cominvest CZ používá. Případně může Cominvest CZ s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje naši nabídku neustále vylepšovat a také lépe zohlednit Vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.
Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.
Konkrétně používáme následující cookies:

Facebook pixel

Je javascriptový kód, který se spouští na webu/aplikaci pokaždé, když dojde k jeho načtení.

Pixel shromažďuje tři typy údajů:

 • Hlavička protokolu HTTP - vše, co je obsažené v hlavičce protokolu HTTP. Hlavičky protokolu HTTP obsahují adresy IP, údaje o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokument, odkazujícího a uživatelského agenta
 • Údaje specifické pro daný pixel - ID pixelu a soubor cookie Facebooku.
 • Volitelné hodnoty - vývojáři a merketéři si mohou vyrat, zda chtějí odesílat údaje o návštěvě prostřednictvím vlastních datových událostí (hodnota konverze, vložení do košíku, nákup ...).

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/custom-audiences

5. JAK ZAKÁZAT UKLÁDÁNÍ COOKIES DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve Vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: ChromeSafariFirefoxInternet Explorer.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Sledujte nás

Zavolejte nám
+420 548 531 123

nebo napište zprávu