Obchodní podmínky pro velkoobchod


   Obchodní podmínky pro stálé partnery a velkoobchody

   Ceny zboží
   Rozdělení zboží ve e-velkoobchodě dle jeho dostupnosti
   Dostupnost zboží
   Termín dodání zboží
   Doprava, balné a forma úhrady
   Poskytování informací
   Zasílání informací e-mailem
   Prodejní akce
   Výprodej
   Vaše ochrana
   Reklamační řád

   Ceny zboží
   V našich tištěných katalozích a v internetovém obchodě naleznete u jednotlivých položek doporučené prodejní ceny.
   Z těchto cen vám na základě typu a rozsahu spolupráce nabídneme velkoobchodní slevy.

   Rozdělení zboží v e-velkoobchodu dle jeho dostupnosti.
   V našem e-velkoobchodě uvádíme velké množství zboží, tak abyste se mohli seznámit s celým sortimentem našich dodavatelů a poptat i takové položky, které nejsou běžně používány.
   U jednotlivých položek můžete ihned zjistit prodejní cenu a u některých najdete pouze políčko poptat:

   • Obecně položky označené cenou jsou položky skladem nebo položky o které již zájem byl.
   • Ikonou Poptat jsou pak označeny položky, které naši dodavatelé nabízí a lze je dodat nebo se jedná o velmi speciální zboží, u kterého se cena může lišit vzhledem k aktuálnímu kurzu či cenou za dopravu.

   Dostupnost zboží
   E-velkoobchod nepřináší informace o aktuálním množství na skladě. Tuto službu vzhledem k několika skladům naší firmy a rozsáhlosti nabídky prozatím nenabízíme.
   Vaše objednávky budou však ihned zpracovány a budete informování o termínu dodání. Vždy se snažíme o co nejrychlejší dodávky.

   Termín dodání zboží

   • Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději do 48h. Pokud si přejete obdržet zboží druhý den a volíte pro expedici poštu či přepravní balíkovou službu, je nutné objednat nejpozději do 11,00 h.
   • Pokud se vyskytnou nějaké speciální požadavky na rychlost, způsob či místo dodání doporučujeme kontaktovat zástupce naší firmy telefonicky.
   • Pakliže využíváte nebo byste rádi využívali závozu zboží naší firmou, je nutné se předem telefonicky domluvit. Naši obchodní referenti prověří možnost spojení závozu vašeho zboží i se závozem pro jiné firmy ve vaší oblasti a navrhnou nejbližší možný termín. Tento způsob je velmi vhodný pro pravidelné větší objednávky. Stejně tak je možné, že budete našimi obchodními referenty dotázáni, pokud bude hromadný závoz tzv. „vaším směrem".

   Doprava, balné a úhrada zboží pro zákazníky z ČR

   Při objednávkách nad 3.000,- Kč bez DPH vám nebude účtován poplatek za balné a dopravné!
   1. Obchodní balík – dobírka: poštovné 60 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 169 Kč vč. DPH
   2. Obchodní balík – platba na fakturu: poštovné 50 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 157 Kč vč. DPH
   3. Dopravní služby DPD – dobírka: dopravné 75 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 187 Kč vč. DPH
   4. Dopravní služba DPD – platba na fakturu: dopravné 65 Kč + DPH dle platné sazby + balné 80 Kč + DPH dle platné sazby = 175 Kč vč. DPH
   5. Vyzvednutí na pobočce – platba v hotovosti nebo předem na účet: bez ostatních nákladů
   6. Doprava vozy Cominvest………této služby lze využít po vzájemné dohodě. Obecně lze dovoz požadovat v případě odběru zboží nad 3000 kč bez DPH max. do vzdálenosti 20 km od provozovny. V ostatních případech je nutno závoz zboží spojit s pravidelným rozvozem do oblasti působení zákazníka. Výjimkou jsou speciální stroje nebo váha zboží nad 30 kg.

   Doprava, balné a úhrada zboží pro zákazníky ze SR

   1. Dopravní služba DPD – dobírka : 300 Kč
   2. Dopravní služba - platba na fakturu: 300 Kč
   Poznámky k typu dopravy a úhrady zboží!
   • Dobírka – cenu zboží a uvedené poplatky uhradíte při dodání zboží
   • Hotově – cena je uhrazena při převzetí zboží při závozu naší firmou nebo při převzetí zboží v provozovně
   • Bezhotovostní převod na bankovní účet – zboží uhradíte před dodáním zboží. Nejpozději 1 den po objednání vám bude zaslána faktura k možnému provedení bezhotovostní platby
   • Bezhotovostní převod po obdržení zboží tzv. "Na fakturu" –  nabízíme pouze našim stálým odběratelům. Tento způsob úhrady je nutno řešit před započetím spolupráce. Informace o ní je zavedena v kartě zákazníka Cominvest a zároveň je obsažena ve vašem přístupovém klíči.
   • Splatnost faktury - se řídí délkou splatnosti uvedené na faktuře.

   Forma poskytování informací
   Naše firma poskytuje svým zákazníkům informace o nabízeném zboží, novinkách a pravidelně pořádá akce na zboží. Tyto informace jsou poskytovány písemnou formou a zasílány poštou nebo formou e-mailů.

   Zasílání informací e – mailem
   Pokud jste zaregistrováni v našem e–velkoobchodě nebo v naší účetní databázi považujeme vás za naše stálé zákazníky. Z totoho důvodu si dovolíme zasílat vám pravidelné informace o akcích a novém zboží prostřednictvím e–mailu. Pokud byste se zasíláním zpráv nesouhlasili můžete nás o tom informovat a my vás ze seznamu pro rozesílku vyřadíme. Zpravidla se jedná o e-mailové zprávy 2 – 3 x měsíčně.

   Prodejní akce
   O prodejní akci informujeme předem, ještě před jejím započetím. Vždy poskytneme podrobné informace, jakým způsobem akce probíhá, kterého zboží se týká a poskytujeme podklady pro další prodej.

   Výprodej
   Zboží označené "Výprodej "je takové, které již nenabízíme k dalšímu prodeji, například z důvodu malého množství skladem u končících modelů nebo u zboží, které nebudeme dále nabízet v našem sortimentu. Stejně tak se v této sekci mohou objevit bezobratové položky.  Toto zboží je nejprve nabídnuto k velkoobchodnímu odkupu za zvýhodněných podmínek. Poté je označeno jako "Výprodej". V případě zájmu o další prodej takto označeného zboží nás nejprve kontaktujte.

   Vaše ochrana
   Při naší spolupráci se snažíme chránit vaše údaje. K naší spolupráci však potřebujeme ty, které jsou nezbytné pro zajištění dodávek zboží, vystavení prodejních dokladů, vyřizování reklamací a podobně. Stejně tak jsou nutné kontaktní údaje pro pravidelný kontak s vámi. Získaná data jsou shromažďována v bezpečné databázi a nejsou poskytována třetí straně.

   Reklamační řád

   • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.
   • Zboží u kterého je to nezbytné a je dodáváno konečnému uživateli, vystaví prodávající firma Cominvest CZ, s.r.o. záruční list. V případě dodávek tohoto zboží za účelem dalšího prodeje bude záruční list ke zboží přiložen.
   • Po převzetí zboží je kupující povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu. Převzetím se rozumí předání zboží rozvozem Cominvest CZ, s.r.o. nebo dopravcem (Česká pošta, DPD, TOP TRANS …) kupujícímu.
   • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
   • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
   • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
   • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
   • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
   • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
   • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.